Posvätenie adventných vencov

30.11.2012 14:41

Dnes sme mali možnosť opäť po jedenásty krát privítať na pôde nášho DSS bratislavského biskupa J. E. Mons. doc. ThDr. Jozefa Haľka, PhD, pri príležitosti posvätenia adventných vencov. Toto slávnostné dopoludnie sa nieslo v krásnej atmosfére začínajúceho adventu. Príjemným osviežením bolo vystúpenie detí z MŠ na Myjavskej a našich klientov, ktorí sa prezentovali v rámci dramatického krúžku. Ďakujeme všetkým zúčastneným za príjemný adventný zážitok.