POZVÁNKA NA VÝSTAVU

03.10.2014 07:59
Srdečne Vás pozývame 

na 

Jesennú výstavu, 

na ktorej budete môcť vidieť okrem 

tvorivých výtvorov z prírodnín, aj 

výstavu výtvarných prác Lucie Mravíkovej.

Kde: Átrium DSS Javorinská

Kedy: 6.9. 2014 - 31. 10. 2014