Projekt - Starnime pomalšie

10.03.2014 08:58

     Naše zariadenie, ako už zo samotného názvu vyplýva, je domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, kde sa potrebná starostlivosť poskytuje ambulantnou formou. To znamená, že klienti k nám prichádzajú ako deti a spolu starneme. Naše zariadenie je pre nich druhým domovom, nakoľko v ňom strávia niekoľko hodín denne 5 dní v týždni.

     Vzhľadom na fakt, že medzi našimi klientmi už teraz máme jedincov v seniorskom veku, sme nútení hľadať možnosti vhodnej odbornej terapie. Zaujala nás jesenná výzva GSK (GlaxoSmithKline) venovaná seniorom, ktorá dáva možnosť pre náš odborný rast a zároveň zvyšuje úroveň nami poskytovaných služieb. Predložili sme projekt s názvom „Starnime pomalšie“, kde nosnou ideou je tréning pamäte našich klientov v seniorskom veku a tento porotu zaujal. Samotný projekt, ktorý už realizujeme má 2 fázy. V prvej fáze 2 naši zamestnanci absolvovali kurz venovaný tréningu pamäti seniorov v  Centre Memory Bratislava, kde ich naučili odborne pracovať s problematikou, individuálne pristupovať ku každému účastníkovi kurzu a samotný tréning prispôsobiť jeho možnostiam a schopnostiam, s dôrazom na jeho potreby. Po absolvovaní tohto kurzu sme dňa 26.02.2014 začali so samotným tréningom pamäti pre našich klientov. Vytvorili sme skupinu 7 klientov, s ktorými sa budeme stretávať každú stredu predpoludním v priestoroch jedálne zariadenia a to po dobu 12 týždňov, čo je odporúčaná doba tréningu pre zdravotne postihnutých jedincov. V projekte sme mali naplánovaný tréning pamäti na dlhšiu dobu, ale po absolvovaní  kurzu v Centre Memory sme boli nútení samotný tréning prispôsobiť možnostiam našich klientov, a preto bude náš projekt realizovaný  v 12 týždňovom intervale niekoľkokrát do roka, podľa záujmu našich klientov, pričom jedno stretnutie trvá 90 minút aj s prestávkou. Prioritne pracujeme s pracovnými zošitmi č.1 a č.3, ktoré vytvorili lektori z Centra Memory a ktoré sme zakúpili pre každého účastníka tréningu pamäti, ale využívame aj vedomosti,  ktoré sme na kurze získali a cvičenia na tréningu obmieňame, aby sme čo najdlhšie udržali pozornosť našich účastníkov.

     Po prvých dvoch stretnutiach máme od klientov pozitívnu spätnú väzbu, čo nás ešte viac motivuje  k samotnej práci na realizácii projektu.