Súťaž v šípkach

27.04.2012 11:01

Vo štvrtok, 26. 4. sa v našom DSS uskutočnil turnaj v šípkach. Súťaž prebiehala najskôr formou skupinových kôl, z ktorých dvaja víťazi postúpili do súťaže v rámci celej DSS. Štrnásti finalisti rozdelení do dvoch skupín súťažili v hode šípkami na terč počas dvoch kôl do 100 bodov. Prví štyria z každej skupiny postúpili do záverečného kola. A tu sú naši víťazi:

1. miesto: Marián Radecký,
2. miesto: Renáta Špačková,
3. miesto: Marek Brezovský.

Na záver súťaže si mohli vyskúšať hod šípkami aj nesúťažiaci klienti a terapeuti. Všetci sa už tešíme na ďalšie pokračovanie.