Turnaj v šípkach medzi domovmi sociálnych služieb

25.06.2012 11:55

Dňa 20. 6. 2012 o 9.00 sa v DSS na Javorinskej konal turnaj v šípkach medzi viacerými domovmi sociálnych služieb v pôsobnosti BSK.  Súťaž sa začala privítaním a prezentáciou všetkých šiestich súťažiacich zariadení - DSS Kampino,  DSS Hestia,  DSS Rozsutec, Podporované bývanie Gerulata, Rusovce, DSS p. K. Matulaya, DSS Javorinská. Každé družstvo z jednotlivých DSS súťažilo v dvoch kolách po troch hráčoch. Najlepší z družstva postúpili do finále, ktoré malo tiež dve kolá.

Celkovými víťazmi sa stali:

1. Lucia Kováčová - DSS Hestia, Pezinok,
2. Peter Horváth - DSS Javorinská,
3. Ľubomír Burdza - DSS Kampino, Haanova.


Na záver boli všetci súťažiaci odmenení diplomami a vecnými cenami. Celá akcia prebehla úspešne a všetci sa už tešia na ďalší ročník.