Výlet v Mlyňanoch

27.06.2012 07:13

Leto sme privítali príjemným výletom v arboréte v Mlyňanoch, kde sme sa spolu s klientmi vybrali 21. júna. Prezreli sme si exotické aj naše stromy, kry aj kvetiny s odborným doprovodom, poobede sme si oddýchli pri kávičke. O tom, že to bol naozaj príjemný výlet  najviac
povedia nasledujúce fotky povedia nasledujúce fotky:

: