Výročná správa 2012

30.05.2013 09:47

Milí priatelia, tu si môžte pozrieť našu výročnú správu za rok 2012: https://dssjavorinska.webnode.sk/socialne-sluzby/vyrocne-spravy/