Výstava výtvarných prác a keramiky

06.12.2010 13:36

„Anjeličku, môj strážničku...“ Pod týmto názvom zorganizovala Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku integrovanú výstavu výtvarných prác a keramiky v rímskokatolíckom kostole sv. Márie Magdalény z roku 1662 v Rusovciach pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku.

Autormi výtvarných prác pod vedením akad. maliara Dušana Sekelu sú deti z Materskej školy v Rusovciach a mladí ľudia s mentálnym postihnutím z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých na Javorinskej 7/a v Bratislave, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Plastiky z glazovanej keramiky pod vedením keramičky Jitky Labajovej vytvorili obyvatelia Podporovaného bývania Gerulata na Kovácsovej 85 v Rusovciach.

Prezentáciu umeleckých diel spestrujú básne Milana Rúfusa z knihy „Anjeličku, môj strážničku“. Odborným garantom výstavy je PhDr. Ján Škott.
Toto podujatie bolo pripravené v spolupráci s Rímsko-katolíckym farským úradom Bratislava – Rusovce a návštevníci si ho môžu prezrieť denne od 10,00 hod. do 13,00 hod. Návštevu je potrebné ohlásiť vopred Mgr. Ingrid Iványovej na tel.č.: 0911 947 335, ktorá výstavné priestory sprístupní. Výstava potrvá do 30. novembra 2010.