Workshop - Maratón sociálnej rehabilitácie

04.10.2018 09:00

V dňoch od 04.10.2018 - 05.10.2018 sme sa zúčastnili 

Maratónu sociálnej rehabilitácie 

v Akadémii vzdelávania a výskumu v sociálnych službách - Holíč. 

Absolvovali sme napr.: workshop pletenia košíka z pedigu, 

výroby venčeka z látky a pletenia košíka z látky.