XI. ročník Gerulata cup Rusovce 2010

06.12.2010 13:44

Už po 11-ty krát sa v dňoch 11. – 12. novembra 2010 v telocvični Základnej školy v Rusovciach uskutočnili integrované športové hry v stolnom tenise Gerulata cup Rusovce 2010. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ Rusovce.

 

Okrem žiakov zo ZŠ Rusovce, ZŠ Jarovce a ZŠ Rajka – Maďarsko, špeciálnych základných škôl Hálkova ul. Bratislava a Žehrianska ul. Bratislava, sa tohto podujatia zúčastnili aj športovci zo 4 zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja: DSS pre deti a dospelých, Javorinská, Bratislava, DSS prof. K. Matulaya pre deti a dospelých, Bratislava, DSS pre deti a dospelých Kampino, Bratislava, DSS pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec, Bratislava.

Športových súťaží sa zúčastnili aj športovci z neziskovej organizácie Lepší svet, Bratislava a športovci z Podporovaného bývania Gerulata, Rusovce, ktorého zriaďovateľom je Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku.

Na medaile, diplomy, poháre a hodnotné ceny víťazom prispel Magistrát hl. mesta SR Bratislavy. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou primátora hl. mesta SR Bratislavy Andreja Ďurkovského a starostu MČ Bratislava – Rusovce, Dušana Antoša.

Aj tohtoročný Gerulata cup Rusovce 2010 výraznou mierou prispel k šíreniu myšlienky integrácie ľudí s mentálnym postihnutím s ostatnou populáciou.