Faktúry 2014

 SPP-plyn_.pdf

LE CHEQUE DJEUNER-stravné lístky_.pdf 

ZSE-elektkrina_.pdf 

Centrum MEMORY-vzdelávací kurz_.pdf 

Centrum MEMORY-vzdelávací kurz_.pdf

ZSE-elektrina_pdf (760,7 kB)

Webnode AG-predĺženie služby_.pdf (487,3 kB)

TERNO-potraviny_.pdf (595,1 kB)

SPP-plyn_.pdf (624,9 kB)

Poradca podnikateľa-Finančný spravodajca 2013_.pdf (607,1 kB)

Management Servic-školenie Inventariácia_.pdf (85,8 kB)

G.D.S.-farba primalex,stierka_.pdf (480,7 kB)

ZSE-elekktrina_.pdf (663,2 kB)

Orange Slovensko-mobil_014.pdf (61,2 kB)

BVS-vodné-stočné_015.pdf (84,6 kB)

Slovenská pošta-poštov.poukážky_016.pdf (64,8 kB)

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_017.pdf (59,6 kB)

SPP-plyn_.pdf (46,9 kB)

GAUDEAMUS-réžia na prípravu stravy_.pdf (42,4 kB)

GAUDEAMUS- strava klienti_.pdf (42,5 kB)

Ing.Janíková-ČP_.pdf (55,9 kB)

ZSE-elektrina_.pdf (62,7 kB)

G.D.S.potreby pre údržbu_.pdf (51,6 kB)

BVS-vodné-stočné_.pdf (93,5 kB)

Slovak Telekom-telfón,internet_.pdf (37,8 kB)

Hl.m.SR-OLO - odvoz odpadu_.pdf (64,8 kB)

A.S.A.--posyp.soľ_.pdf (42515)

TERNO-potraviny_.pdf (51681)

Terno-potraviny_.pdf (58,3 kB)

LE CHEQOE DEJEUNER-stravné lístky_.pdf (60,3 kB)

Orange Slovensko-mobil_.pdf (64,9 kB)

REGINA-KP_.pdf (75,2 kB)

Slov.legálna metrológia-servis váh_.pdf (68,2 kB)

BVS-vodné-stočné_.pdf (88,1 kB)

SPP-plyn_.pdf (85,6 kB)

GAUDEAMUS-réžia na prípravu stravy_.pdf (43,8 kB)

GAUDEAMUS-strava klientom_.pdf (44,1 kB)

Hl.m.SR-daň z nehnuteľností na r.2014_.pdf (162,3 kB)

ZSE- elektrina_.pdf (73,5 kB)

XDEVEL-update soc.programu_.pdf (42,6 kB)

Hl.m.SR-OLO-odvoz odpadu_.pdf (61,8 kB)

Centrum MEMORY-prac.zišity_.pdf (45,8 kB)

Slovak Telekom-telefón-internet_.pdf (38,2 kB)

Ing.Janíková-ČP_.pdf (71,9 kB)

LUBICA-OOPP_.pdf (57,7 kB)

Carrefour-kanc.potreby_.pdf (56,5 kB)

ALLIANZ-PP01_.pdf (61,4 kB)

Carrefour-kanc.potreby_.pdf (56,5 kB)

TERNO-potraviny_.pdf (51 kB)

REGINA-KP_.pdf (80,4 kB)

TERNO - potraviny_.pdf (63,4 kB)

ORANGE Slovensko-mobil_.pdf (59 kB)

BVS-vodné-stočnél_.pdf (86,7 kB)

BVS-vodné-stočnél_.pdf (84,4 kB)

ContiTrade-pneumatiky_.pdf (53,4 kB)

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_.pdf (61,6 kB)

Grex SK-oprava tlačiarne_.pdf (68,5 kB)

SPP-plyn_.pdf (50,6 kB)

Hl.m.SR-II.splátka-daň_.pdf (164,3 kB)

TERNO-potraviny_.pdf (59,4 kB)

Hl.m.SR-OLO-odvoz odpadu_.pdf (64,9 kB)

ZSE-elektrina_.pdf (75,3 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti_.pdf (44,2 kB)

GAUDEAMUS- réžia na prípravu stravy klienom_.pdf (43,4 kB)

LUBICA-prac.topánky_.pdf (60,6 kB)

Ing.Janíková.ČP - .pdf (66,6 kB)

Mikona-prezutie auta_.pdf (195,4 kB)

Slovak Telekom-telefón-internet_.pdf (141,8 kB)

STAVENA-tmel, lepenka_.pdf (169,8 kB)

G.D.S.-potreby pre údržbu-071.pdf (162301)

LOPI-SOFT-PC-.pdf (150,1 kB)

Orange Slovensko-mobi-.pdf (165,2 kB)

BVS-stočné-vodné-.pdf (227,5 kB)

BVS-stočné-vodné-.pdf (249,3 kB)

Panta Rhei-knihy-.pdf (195,7 kB)

TERNO-potraviny-.pdf (166,5 kB)

Reg.vzd.centrum-publikácia-.pdf (185,6 kB)

SPP-plyn-.pdf (254,8 kB)

GAUDEAMUS-réžia n aprípravu stravy-.pdf (124,4 kB)

GAUDEAMUS- strava klientom -.pdf (125,5 kB)

ZSE-elektrina-.pdf (215,4 kB)

SlovakTelekom-telefón-internet-.pdf (149 kB)

MICROSYSTEM-výmena akumulátorat-.pdf (162,2 kB)

LE CHEQOE DEJEUNER-stravné lístky.pdf (152,2 kB)

OLO-odvoz odpadu-.pdf (172,2 kB)

TERNO-potraviny-.pdf (174319)

Ing.Janíková-ČP_.pdf (187,5 kB)

ALLIANZ-PX01-.pdf (154,4 kB)

PK SYSTEMS-bezpečnostný projekt_.pdf (164,9 kB)

TERNO-potraviny-.pdf (165,3 kB)

LopiSoft-aktual.a inštalácia SW-.pdf (151 kB)

LopiSoft-technický posudok na PC-.pdf (147 kB)

Orange Slovensko-mobil.pdf (179,9 kB)

BVS-stovčné-vodné-.pdf (235,2 kB)

GálikaVeselý-elk.-inštal-materiál.pdf (162,7 kB)

VEMA-modul do Št.pokladnice-.pdf (176,2 kB)

RUŠEZ-revízia elektr.inštal.-099.pdf (203 kB)

LE CHEQUE DEJEUNER-.pdf (154425)

TERNO-potraviny-.pdf (158985)

ZSE-elektkrina-.pdf (214196)

V.G.CARS-oprava auta-.pdf (158262)

OLO - odvoz odpadu-.pdf (173112)

GAUDEAMUS-strava klienti-.pdf (125245)

GAUDEAMUS-réžia na stravu klienti-.pdf (125327)

Ing.Janíková-ČP-.pdf (223869)

Slovak telekom-.pdf (139484)

DSS Lipského-obedy klientom-.pdf (135256)

REGINA-KP-.pdf (216206)

Hl.m.SR-daň z nehnuteľnosti 3.splátka-.pdf (229,1 kB)

TERNO-potraviny-.pdf (428062)

Elektro Servis-DUFEK-oprava el.kotla-.pdf (113,4 kB)

ALLIANZ-PP01-.pdf (162,6 kB)

Panta Rehei-knihy-projekt-.pdf (247,4 kB)

Ing.Janíková-CP-.pdf (165,5 kB)

BVS-vodné-stočné-.pdf (283,5 kB)

Orange Slovensko-mobil-pdf (250,4 kB)

Ing.Janíková-sieťky na mydlo-.pdf (141,2 kB)

Šemšej-údržba-.pdf (146,9 kB)

Autocentrum KATKA-autospotreba-.pdf (154,8 kB)

Gaudamus-strava klientom-.pdf (130,1 kB)

Gaudamus-réžia na prípravu stravv klientom-.pdf (127,5 kB)

SPP-plyn-.pdf (230,9 kB)

SPP-plyn-pdf (183,3 kB)

ZSE-elektrina-.pdf (182 kB)

Le CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky-.pdf (150,2 kB)

ZSE-elektrina_.jpeg (236,7 kB)

ZSE-elektrina_.jpeg (194,8 kB)

CHEMIX-deratizácia_.jpeg (132,6 kB)

Hl.m.SR-OLO-odvoz odpadu_.jpeg (177,4 kB)

BVS- vodné-stočné_.jpeg (263,5 kB)

Lekáreň MANDRAGORA_.jpeg (269,2 kB)

Slovgak Telecom-telefón,internet_.jpeg (148,7 kB)

TERNO-potraviny_.jpeg (172,3 kB)

REGINA-KP_.jpeg (171,3 kB)

G.D.S.-farby_.jpeg (192,6 kB)

PANTA Rhei-MRZ_.jpeg (173,4 kB)

GAUDEAMUS-réžia strava klienti_.jpeg (128 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti_.jpeg (129,1 kB))

Mobeliix-stoličkyi_.jpeg (194,3 kB)

MerkuryMarket-plávajúca podlaha_jpeg (160,2 kB)

 BVS-stočné-vodné_.jpeg (283,6 kB)

Orange Slovensko-mobil_.jpeg (252,6 kB)

JURAČEK-kontrola, tlak.skúšky požiar.vody-.jpeg (126,4 kB)

ERIXA-oprava PC.jpeg (146,1 kB)

Sťahovanie-sťahvanie nábytku-.jpeg (143,3 kB)

SPP-plyn-.jpeg (143 kB)

Merkury Market-plávajúca podlaha-.jpeg (158,6 kB)

Ing.Janíková-ČP-.jpeg (219489)

City Gastro-strava klienti-.jpeg (131160)

BVS-stočné-vodné-.jpeg (296,9 kB)

ZSE-elektrina-.jpeg (244,4 kB)

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístkyt-.jpeg (152,5 kB)

Slovak Telekom-telefon-internet-.jpeg (149,9 kB)

TERNO-potraviny-.jpeg (288,4 kB)

TERNO-potraviny-.jpeg (285,6 kB)

TERNO-potraviny-.jpeg (193 kB)

Komunálna poisťovňa-poistenie auta-.jpeg (266,2 kB)

V.G.CARS-oprava auta-jpeg (227,1 kB)

Poradca podnikateľa-Finančný spravodajca 2015-.jpeg (174,7 kB)

REGINA-KP-167.jpeg (217,6 kB)

City Gastro-obedy klientom-.jpeg (133,4 kB)

G.D.S.-potreby pre údržbu.jpeg (178,7 kB)

XDEVEL-update programu-.jpeg (132,2 kB)

Orange Slovensko-mobil-.jpeg (255,9 kB)

SPP-plyn-.jpeg (266,8 kB)

LE CHEQUE DEJEUNER -stravné lístky_.jpeg (156,1 kB)

DILIGENTIA-potraviny_jpeg (285 kB)

BVS-vodné-stočné_.jpeg (294,4 kB)

ZSE-elektrina_.jpeg (218,8 kB)

STAVENA -omietka_.jpeg (172,2 kB)

DLIGENTIA-potraviny_.jpeg (288,1 kB)

Hlavné mesto SR-OLO-odvoz odpau_.jpeg (171,7 kB)

Slovak Telecom-telefón-internet_jpeg (146,5 kB)

Ing.Janíková-ČP_.jpeg (190,9 kB)

ALLIANZ- PP01_.jpeg (180,5 kB)

G.D.S.-farby pre údržbu_.jpeg (212,8 kB)

GAUDEAMUS-réžia na stravu klienti_.jpeg (137,2 kB)

GAUDEAMUS-strava klienti_.jpeg (141,8 kB)

STAVENA-dvere-.jpeg (156,9 kB)

REGINA-KP_.jpeg (220 kB)

Ing.Janíková-ČP_.jpeg (212,5 kB)

JA-DA-prečistenie kanalizácie_.jpeg (144,2 kB)

Orange Slovensko-mobil-.jpeg (185,3 kB)

BVS-vodnéľstočné-.jpeg (217,9 kB)

Lubica-OPP_jpeg (204,9 kB)

Igor Mráz-revízia PZ_.jpeg (175,2 kB)

Komunálna poisťovňa-havarijná poistka_.jpeg (237,8 kB)

ASEP-toner do tlačiarne_.jpeg

LE CHEQUE DEJEUNER-stravné lístky_.jpeg

UPC-káblová televízia_.jpeg

SPP-plyn_.jpeg

ZSE-elektrina_.jpeg

Hl.m.SR-OLO-odvoz odpadu_.jpeg

BVS-stočné-vodné_.jpeg

GAUDEAMUS-strava klientom_.jpeg

GAUDEAMUS-réžia -strava klientom_.jpeg

Slovak Telekom-telefón-internet_.jpeg

JA-DA-prečistenie kanalizácie_.jpeg

Diligenia-potraviny_.jpeg

ENTO-rezač dlažby_.jpeg

PROFIS-renovácia dverí_.jpeg

LOPISOFT-inštalácia SW_.jpeg

Coachingplus-supervízia_218.jpeg

Vesna-seminár_.jpeg

DILIGENTIA-potraviny_.jpeg

BVS-stočné-vodné_.jpeg

REGINA-KP_.jpeg

LE DEJEUNER-stravné lístky_.pdf

SPP-plyn_.pdf

ZSE-elektrina_.pdf

AUTOCENTRUM KATJKA-autospotreba_.pdf